ARCHIBAJT Sara Słojewska

os. Szymanowskiego 3 m.77
32-020 Wieliczka

NIP: 6832117201
REGON: 520077767

tel. 505 312 600
email: biuro@archibajt.pl

Numer wpisu na liście czynnych członków Izby Architektów RP: MP-2662
Numer uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: MPOIA/064/2021