Usługi informatyczne, które oferujemy znajdują się w zakresie zainteresowania zarówno firm, jak i osób prywatnych. Do szerokiego spektrum naszej działalności w dziedzinie informatyki należą prozaiczne czynności IT, jak również całe projekty o dużym stopniu złożoności m.in.:

  • zdalna/lokalna konfiguracja i administracja urządzeń w środowiskach sieciowych (np. routery, przełączniki zarządzalne, firewalle, drukarki, skanery, kamery IP, rejestratory NVR, bramki VOIP, tunele VPN,);

  • chmura prywatna (zarówno jako oprogramowanie otwartoźródłowe tzw. open source (FOSS), jak również warstwa sprzętowa;

  • kompleksowy i zautomatyzowany, centralny backup (jako oprogramowanie open source, a także sprzęt umożliwiający stabilną i wydajną pracę oprogramowania);

  • wdrożenia wybranych systemów open source do obsługi stron internetowych (CMS), systemów open source do zarządzania relacjami z klientami (CRM);

  • zarządzanie stronami internetowymi i usługami klienta w firmach hostingowych i u rejestratorów domen internetowych;

  • wdrożenia serwerów plików czyli tzw. serwerów NAS (również jako systemów open source);

  • doradztwo i konsultacje dotyczące sieci komputerowych lokalnych (LAN) i rozległych (internet, intranet, ekstranet);

  • doradztwo i konsultacje dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego;

  • prace związane z utrzmaniem w dobrej kondycji komputerów biurkowych i laptopów pracujących na systemach operacyjnych Windows i Linux;

  • doraźna pomoc na miejscu, jak również zdalna, podczas codziennych problemów napotkanych w pracy z komputerami.